Day 7 - Second Stitch

יום 7 - תפר שני

מיזם חברתי ללא מטרות רווח החוגג את הכישורים, המסורות והסיפורים הייחודיים של פליטים, מהגרים ואנשים המבקשים מקלט.
דצמבר 10, 2020 — Lyle Pendon