Day 7 - Second Stitch

7. Gün - İkinci Dikiş

Mültecilerin, göçmenlerin ve sığınma talebinde bulunan kişilerin benzersiz becerilerini, geleneklerini ve hikayelerini kutlayan, kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişim.
Aralık 10, 2020 — Lyle Pendon